Privacy & Cookie Policy

Privacy en verwerken van persoonsgegevens bij :
Speez – Brigitte Van Meerbeeck GCV, (hierna genoemd “wij” of “Speez” of de
“Verkoper”)
Itterbeek 92
2570 Duffel, België
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): BE 0459 493 651
E-mail: brigitte@speez.be
Telefoon: +32 (0) 475 82 00 74

Speez – Brigitte Van Meerbeeck GCV, hieronder genoemd Speez, met maatschappelijke zetel te Duffel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0 459 493 651 hecht veel waarde en belang aan de veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Wij betrachten de gegevens van onze klanten en leveranciers te beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en onrechtmatige verwerking Speez stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en in dit Privacybeleid zullen de termen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerkt’ en ‘gegevensbeheerder’ de betekenis hebben die hen is toegeschreven in Richtlijn 95/46/EG betreffende gegevensbescherming, de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeerten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten – en vanaf 25 mei 2018 in de opvolgende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (en elke Belgische wet en/of decreet voor de invoering ervan.

Welkom in onze showroom Itterbeek 92 – 2570 Duffel en op onze website, www.speez.be (de ‘Website’). Wij respecteren te allen tijde uw recht op privacy als klant of bezoeker van deze Website. Om duidelijk te maken hoe wij omgaan met de gegevens die u ons verstrekt, hebben we dit privacybeleid opgesteld.

Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u onze Website bezoekt zonder enige aankopen te doen, wanneer u zich registreert bij speez.be en wanneer u van onze diensten gebruikmaakt om producten te kopen. Mocht u de Algemene Verkoopvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van deze Website nog niet gelezen hebben, dan verzoeken wij u om dit alsnog te doen.

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat belangrijke informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden. Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of instelling. Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Gegevens die wij verzamelen: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, gegevens over jouw activiteiten op onze website, surfgedrag en bankrekeningnummer.

Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. Voor Google Analytics is er een standaard bewaarperiode van 26 maanden. In geval van een datalek zullen wij onmiddellijk adequate maatregelen nemen. Wij zullen u alle relevante informatie verstrekken binnen de 72 uur met betrekking tot het databeveiligingslek.

In dit Privacybeleid zullen de termen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerkt’ en ‘gegevensbeheerder’ de betekenis hebben die hen is toegeschreven in Richtlijn 95/46/EG betreffende gegevensbescherming, de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten – en vanaf 25 mei 2018 in de opvolgende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (en elke Belgische wet en/of decreet voor de invoering ervan). Door gebruik te maken van deze Website, gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, verwerkt worden in overeenstemming met dit 

Privacybeleid.

U accepteert ook dat we mogelijk uw persoonsgegevens moeten verwerken voor het uitvoeren van een contract of bestelling. Gelieve deze Website niet te gebruiken als u niet tevreden bent over de inhoud van ons Privacybeleid. De Website is het eigendom van Speez, een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel in België, Itterbeek 92, 2570 Duffel, handelsregisternummer, fiscaal nummer en btw-nummer BE0 459 493 651 (‘Speez’ of Brigitte Van Meerbeeckc GCV of ‘wij/we’ of ‘ons/onze’). Speez treedt op als ‘gegevensbeheerder’ in de zin van het toepasselijke recht bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

We verzamelen twee soorten informatie wanneer u onze Website bezoekt:

• Persoonsgegevens: De persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen en verwerken, kunnen uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, IP-adres en facturerings- en creditcardgegevens (uitsluitend voor de verwerking van bestellingen) bevatten. Let op: uw betaling is beveiligd met encryptie en wordt verwerkt via betalingsportal Ingenico. Alle betalingsinformatie wordt gewist wanneer de betaling verwerkt is. Daarnaast verzamelt Speez persoonsgegevens in het kader van klantenwerving. Wanneer u ons uw business kaartje overmaakt, of spontaan met ons contact opneemt, zullen wij uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking of dienstverlening.

• Niet-persoonlijke informatie: Het kan ook zijn dat we informatie verzamelen over welke pagina’s u bezoekt op deze Website en het adres/de locatie van de site waar u vandaan kwam om deze Website te bezoeken. Let op: deze informatie wordt louter voor analytische doeleinden gebruikt en zal niet worden ingezet om u te identificeren of om persoonlijk contact met u op te nemen. Deze informatie wordt gebruikt om in het algemeen meer demografisch inzicht te krijgen, de behoeftes en trends van onze klanten in kaart te brengen, betere en meer relevante aanbiedingen te doen en om ons ervan te verzekeren dat het ontwerp van onze Website gebruikersvriendelijk is.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om uw bestellingen te beheren, u informatie over onze producten te verstrekken wanneer u daarom vraagt, u de beste service te kunnen bieden en om ervoor zorgen dat ons aanbod zo actueel en relevant mogelijk is. Uw persoonsgegevens worden voor de bovenvermelde doeleinden gebruikt door daartoe gemachtigde medewerkers, consultants, adviseurs, dochterondernemingen, dienstverleners, vertegenwoordigers en onderaannemers van Speez. Let op: wij delen onder geen beding persoonsgegevens met derden, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals door een bevelschrift of gerechtelijk bevel, of wanneer dit op uw verzoek gebeurt. Het kan voorkomen dat wij niet-persoonlijke gegevens in combinatie met niet-persoonlijke gegevens van andere gebruikers (zoals de bovenvermelde siteanalyses) delen met derden. Dit is bijvoorbeeld om statistieken te genereren over het aantal unieke bezoekers van onze Website, over de demografische uitsplitsing en in het algemeen over de handelingen die onze bezoekers op onze Website verrichten. Derden kunnen adverteerders,
leveranciers, website-trackingdiensten en andere gelijkaardige partijen zijn. 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of stukjes informatie die opgeslagen worden op uw computer (of op een mobiel apparaat, naargelang het geval) wanneer u onze website bezoekt. Sommige delen van deze website worden uitgevoerd dankzij de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd. Voor meer informatie over cookies, inclusief het bekijken van welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, kunt u de volgende site bezoeken: www.allaboutcookies.org. Er zijn ook andere informatiebronnen over cookies te vinden op het internet.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bestelproces te volgen, persoonlijke voorkeuren op te slaan en ons te helpen om u te voorzien van gerichte content. Cookies zorgen ook voor een soepelere gebruikerservaring door uw persoonlijke voorkeuren te onthouden en u de mogelijkheid te bieden om sneller in te loggen. Wanneer u onze website bezoekt, wordt u gevraagd om de cookietechnologie te accepteren of te weigeren. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies in uw webbrowser te accepteren of te weigeren. We delen onze cookies met geen enkele andere site. Hieronder nog even een opsomming van de data die via cookies bijgehouden worden op de website speez.be:

– Een sessievariabele die geanonimiseerd is.

– IP-adres locatiegegevens: momenteel wordt enkel het land van het IP-adres bijgehouden
en het IP-adres zelf niet.

– Google Analytics / GTM-variabelen volgens de richtlijnen van Google: het laatste octet van
het IP-adres wordt geanonimiseerd: https://policies.google.com/privacy?hl=en

– Google Webmaster Tools: gebruiken de variabelen van Google Analytics, dus geen extra
opslag van gegevens.

– Facebook pixel code: hier vindt u de Facebook Data Policy terug: https://www.facebook.com/policy.php

– Aanduiding of de gebruiker Javascript actief heeft. Javascript is een front-end scripting taal die gebruikt wordt om dynamische zaken op de website mogelijk te maken, zoals de slideshow animatie, fading en dergelijke front-end effecten. 

– De image ratio en responsive image variabele: deze duidt aan of u op een mobiel toestel surft of niet.

– Elementor (persistent): gebruikt in de context met WordPress thema. Deze cookie laat de eigenaar van de website toe om de inhoud real-time te implenteren of te wijzigen. 

– wc_cart_hash_# (persistent): niet-geclassificeerd doel

– wc_fragments_# (per sessie): niet-geclassificeerd doel

Speez – nieuwsbrief

Speez bewaart uw e-mailadres alleen als u het aan ons doorgeeft. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden over updates op onze Website en voor marketingdoeleinden, zoals voor informatie over nieuwe producten. We zullen dit emailadres nooit doorgeven aan derden, dus er zullen geen andere partijen contact met u opnemen. U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrief door op de link te klikken in een van de nieuwsbrieven die u ontvangt.

Veiligheid
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die voor ons gehost wordt door onze webadviseur, fresh & coding.be. Zoals met alle interne gerelateerde content, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u ons via deze Website verstrekt niet voor de volle 100% garanderen. Wij doen er echter alles aan om de veiligheid van alle gegevens die u ons verstrekt zoveel mogelijk te waarborgen via de toepasselijke technische en organisatorische middelen. Speez behoudt zich het recht voor om (inbegrepen, maar niet beperkt tot) een klant te weigeren door het annuleren of terugbetalen van bestellingen, om accounts te sluiten of de toegang van klanten te blokkeren wanneer ze verdacht worden van frauduleuze of kwaadwillige activiteiten. Er is slechts één account per persoon toegestaan. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Uw rechten

U hebt het recht * toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens; * te vereisen dat uw persoonsgegevens aangepast worden indien en voor zover u kunt aantonen dat deze gegevens onjuist zijn * de verwijdering van uw persoonsgegevens te gelasten als de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nageleefd worden; * bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband ;houden met uw persoonlijke situatie en/of om te verzoeken om dit te beperken; en * een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt eveneens het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken, op voorwaarde dat de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nageleefd worden. U accepteert echter wel dat elke verwerking die voorafgaat aan een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de wettigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Om eender welk verzoek in te dienen met betrekking tot uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via brigitte@speez.be. Als u dit nodig acht, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, bijvoorbeeld vanwege hun herhaaldelijke karakter, kunnen wij ofwel (een redelijke vergoeding in rekening brengen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie, de communicatie of het uitvoeren van de verzochte actie, of weigeren om het verzoek in te willigen.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be Wij streven ernaar alle geschillen in der minne te regulariseren. Aarzel niet ons te contacteren: brigitte@speez.be 

Duur van de opslag van uw persoonsgegevens  
De persoonsgegevens die u via deze Website naar ons stuurt worden opgeslagen in onze databases. We bewaren uw persoonsgegevens zolang uw account actief is, als we een lopend contract met u hebben of zolang het nodig is om u de gevraagde services te bieden of vragen te beantwoorden of om eventuele geschillen op te lossen. Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens ook gedurende een redelijke periode bewaren om ons in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onenigheden op te lossen en te voldoen aan de verplichtingen van aangegane overeenkomsten. Na deze periode worden uw gegevens uit onze database verwijderd. 

Aanpassingen van dit Privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om enig deel van dit Privacybeleid op elk gewenst moment te updaten, aan te passen of te verwijderen. Alle wijzigingen worden hier onmiddellijk gepubliceerd en het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er iets veranderd is. We nemen echter wel rechtstreeks contact met u op als we besluiten om uw persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in strijd is met het overeengekomen Privacybeleid. U krijgt dan de keuze om al dan niet in het nieuwe gebruik te worden opgenomen.

Vragen / Neem contact met ons op
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via brigitte@soeez.be indien u nog vragen hebt met betrekking tot het bovenstaande, inclusief * 

Uw Rechten
U hebt het recht persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Speez en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid . Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact op met ons. Dat kan via brigitte@speez.be of per post naar Speez – Itterbeek 92 – 2570 Duffel